Aktualne projekty

Centrum Medyczne Top Medical - Instalacje wentylacji klimatyzacji i wody lodowej dla klimatyzacji dla budynku usług medycznych -przychodni zabiegowo-diagnostycznej z rezonansem magnetycznym i tomografią oraz fizjoterapią. Instalacja wody lodowej z freecoolingiem dla chłodzenia technologicznego rezonansu magnetycznego oraz maszynowni i sterowni .


więcej...


Medisport- Centrum Rehabilitacyjno- Sportowe, ul. Dożynkowa Lublin - Projekt wykonawczy- Branża instalacyjna części szpitalnej. Instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacja centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, instalacja ciepła technologicznego, instalacja odzysku ciepła.


więcej...


Zakład Mięsny Sokołów S.A. - Projekt wykonawczy w zakresie instalacji wentylacji-klimatyzacji dla potrzeb Rozbudowy Ubojni , Magazynu Żywca i Jeliciarni w obrębie budynku Zakładu Mięsnego S.A. – oddział w Robakowie Dokumentacja obejmuje rozwiązania dla następujących instalacji i obszarów: • Instalacja wentylacji-klimatyzacji • Instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. • Instalacja wody lodowej dla potrzeb chłodnic w centralach klimatyzacyjnych


więcej...


Oferta

PIW Ekspro oferuje następujące usługi:

  • Opracowanie projektów branżowych wszystkich faz projektowania
  • Przygotowanie analiz techniczno-ekonomicznych i audytów energetycznych dla optymalnego wyboru wyposażenia instalacyjnego budynków
  • Pomiary, badania i regulacje instalacji wentylacyjnych i hydraulicznych
  • Nadzory autorskie i inwestorskie

Zakres branżowy oferowanych usług:

  • Instalacje wentylacji-klimatyzacji(komfortowe, przemysłowe i precyzyjne)
  • Instalacje przemysłowe transportu pneumatycznego i odkurzania przemysłowego, dezodoryzacji powietrza
  • Instalacje technologiczne: wody lodowej, chłodnicze, ciepła technologicznego, pary i kondensatu
  • Źródła ciepła i chłodu: kotłownie, pompy ciepła, wymiennikownie, wytwórnie wody lodowej
  • Instalacje sanitarne(centralnego ogrzewania, wod-kan)
  • Instalacje gazów medycznych