Realizacje

Realizacja Centrum Medyczne Top Medical

Czas realizacji: 2019 - prace w toku

Opis: Instalacje wentylacji klimatyzacji i wody lodowej dla klimatyzacji dla budynku usług medycznych -przychodni zabiegowo-diagnostycznej z rezonansem magnetycznym i tomografią oraz fizjoterapią.
Instalacja wody lodowej z freecoolingiem dla chłodzenia technologicznego rezonansu magnetycznego oraz maszynowni i sterowni .

Zdjęcia(sztuk: 1)