Realizacje

Realizacja Zakład Mięsny Sokołów S.A.

Czas realizacji: 2021 - prace w toku

Opis: Projekt wykonawczy w zakresie instalacji
wentylacji-klimatyzacji dla potrzeb Rozbudowy Ubojni , Magazynu Żywca i Jeliciarni w obrębie budynku Zakładu Mięsnego S.A. – oddział w Robakowie

Dokumentacja obejmuje rozwiązania
dla następujących instalacji i obszarów:
• Instalacja wentylacji-klimatyzacji
• Instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
• Instalacja wody lodowej dla potrzeb chłodnic w centralach klimatyzacyjnych

Zdjęcia(sztuk: 4)