Realizacje

Realizacja Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Czas realizacji: 1991 - 2012

Opis:
Projekty wentylacji-klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych ,technologicznych i gazów medycznych dla wszystkich oddziałów szpitalnych w tym Kardiologii ,Neurologii , Okulistyki , Laryngologii ,Chirurgii ,Patologii Noworodka , Traktu porodowego , Blok Operacyjnego , Hemodynamiki oraz Stacji Krwiodawstwa
W ostatnich latach projekty instalacji HVAC , sanitarnych i gazów medycznych dla rozbudowy OIOM i Rezonansu Magnetycznego

Zdjęcia(sztuk: 3)