Realizacje

Realizacja Zakład Meczarski Molokija Tarnopol UKRAINA

Czas realizacji: 2022 - prace w toku

Opis: Projekt instalacji wentylacji-klimatyzacji Proszkowni i rozbudowy działów Produktów Sterylnych , Rozlewu i Fermentacji.
Projekt wymiennikowni i instalacji ciepła technologicznego dla wentylacji

Zdjęcia(sztuk: 1)