Realizacje

Realizacja Politechnika Warszawska- Wydział Chemii

Czas realizacji: 2020 - 2021

Opis: Instalacje wentylacji i klimatyzacji Laboratorium 251w Gmachu Technologii Chemicznej
Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75, 00-661Warszwa

Zdjęcia(sztuk: 1)