Realizacje

Realizacja Mlekpol Proszkownia w Mrągowie

Czas realizacji: 2018 - 2020

Opis: Projekt instalacji wentylacji-klimatyzacji
* 30 instalacji nawiewno-wywiewnych
* łączna wydajność instalacji wentylacyjnych ok.500 tys. m3/h
*moc chłodnic ok. 1,5MW , moc nagrzewnic 1,2MW
*kontrola , temperatury, wilgotności, zawartości tlenu
Projekt instalacji parowej
Projekt wymiennikowni para-glikol dla potrzeb klimatyzacji , c.o. i cwu

Zdjęcia(sztuk: 4)