Realizacje

Realizacja Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie

Czas realizacji: 2017

Opis: Instalacje wentylacji-klimatyzacji w systemie HVAC pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych.
Wymiennikownia ciepła czterofunkcyjna co. , cwu ct i wl.

Zdjęcia(sztuk: 2)