Aktualne projekty

Wytwórnia wody lodowej 2,5MW - Projekt wykonawczy wytwórni wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji o mocy 2,5MW


więcej...


PZ Cormay Zakład Produkcji - Instalacje HVAC i sanitarne dla zakładu farmaceutycznego


więcej...


Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie - Instalacje wentylacji-klimatyzacji w systemie HVAC pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych. Wymiennikownia ciepła czterofunkcyjna co. , cwu ct i wl.


więcej...